Plenari i ciutadania

Cal Massó.


Propera sessió

Inauguració de l’exposició pública del POUM.

Breu descripció

- S’obrirà per primera vegada l’exposició pública del POUM al Plenari i a la ciutadania en general. 

- S’explicaran les grans eixos de desenvolupament de la ciutat en els propers anys. 

- Es comptarà amb un audiovisual i uns plafons explicatius que ajudaran a entendre la proposta de planificació urbana de la ciutat de Reus. 

Dia, hora i lloc

Dilluns 2 de juliol a les 19.00 hores a Cal Massó – Pròsper de Bofarull, 7 

Inscriu-te

Per participar en una de les sessions envieu un correu a poum@reus.cat

Històric 

Documentació del Procés Participatiu anterior a l’avanç del POUM corresponent a les jornades sectorials, tallers oberts i les pròpies sessions del Plenari.

Memòria Participativa