Pla Local d'Habitatge

El Pla Local d'Habitatge (PLH) de Reus 2014-2021 és un document tècnic que, a partir de l’anàlisi de la situació de l’habitatge i de les condicions socioeconòmiques, defineix i concreta les actuacions que cal desenvolupar des de l’Ajuntament de Reus per fomentar que els ciutadans assoleixin el dret a gaudir d’un habitatge digne.

La revisió del Pla Local d'Habitatge analitza la situació de l’habitatge a la ciutat, així com les condicions socioeconòmiques que l’envolten. A la vegada, el pla recull les noves necessitats socials vinculades a l’habitatge i els nous riscos d’exclusió social residencial producte de la crisi econòmica. 

Informa't

Us convidem a consultar els documents íntegres del Pla Local de l'Habitatge que adjuntem en els "Fitxers relacionats", al peu d'aquesta pàgina.

 

 

 

Fitxers: