Consell Assessor

El Consell Assessor d'Urbanisme és un òrgan de participació del POUM.
El Consell Assessor d'Urbanisme és un òrgan de participació del POUM.
El Consell Assessor d'Urbanisme és un òrgan de participació del POUM.
El Consell Assessor d'Urbanisme és un òrgan de participació del POUM.
El Consell Assessor d'Urbanisme és un òrgan de participació del POUM.
El Consell Assessor d'Urbanisme és un òrgan de participació del POUM.

 El Consell Assessor d'Urbanisme és un òrgan creat especialment per la realització del POUM.

Aquest òrgan el composen: 

   • President
    Miquel Domingo Rodríguez
   • Vicepresident
    Marcos Massó Cavallé
   • Vocals:
    • Un representant de cada grup municipal
    • Un representant de la Federació de les associacions de veïns de Reus
    • Un representant de la Cambra Agrària
    • Un representant de Constructors i Promotors de Reus
    • Un representant de la Cambra de Comerç de Reus
    • Un representant de la Cambra de la Propietat de Reus
    • Dos docents en representació de la Universitat Rovira i Virgili.
    • Un representant del Col·legi d’Arquitectes de Tarragona
    • Un representant del Col·legi d’Advocats de Reus
    • Un representant del Col·legi d’Enginyers de Camins
    • Un representant del Col·legi d’Enginyers Industrials
    • Un representant del Col·legi de Geògrafs
    • Un representant del Col·legi d’Economistes
    • Un representant del Col·legi de Químics
    • Un representant del Gremi de la Construcció 

En aquesta presentació de l’Avanç del POUM, el Consell Assessor d’urbanisme s’ha reunit dues vegades: 

 • 26 d’abril de 2012:  en aquesta sessió es va presentar el document de l’avanç del POUM. com un document dinàmic, canviant i subjecte a totes les aportacions i suggeriments es poguessin anar presentant.
 • 21 de maig de 2012: en aquesta sessió, els diferents professionals van fer les serves aportacions, fruit que la documentació que se’ls hi va enviar amb anterioritat, tal i com van sol·licitar en la primera reunió.