Fes el teu comentari

El Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) planeja com serà la ciutat del futur i com ens afectarà als ciutadans i ciutadanes.

Per això us encoratgem a mirar-vos la documentació del POUM, a jugar amb els mapes i veure de manera interactiva quines són les propostes dels diferents eixos.

A partir d’aquí, dóna’ns la teva opinió i fes suggeriments sobre l’Avanç del POUM!

Participa-hi i Digues la teva!

Comentaris

En Enric Vives Virgili ha dit:

Proposta desenvolupament area A-1 de la Pedra Estela

Apreciats senyors

Soc el propietari de una finca de 23.000 m2 situada al nord del Area-1, tocant als blocs de pisos nous que es varen fer fa pocs anys a la prolongació de Pere el Cerimonios.

El meu comentari/proposta es la següent :

1. l’Area 1 proposada es de dimensions molt considerables, per tant entenc que el desenvolupament es farà tipus taca d’oli, començant per el sector mes a la vora de les zones ja habitades.

2. la finca de la que soc propietari, comença on queden tallats els carrers per tanques d’obra, i te una extensió considerable limitant per el sur de la finca amb altres finques habitades i cuidades.

3. la finca i les dues colindants, han sigut objecte de diverses ocupacions i aldarulls intensitats per la seva proximitat a les zones habitades.

4. les zones limítrofes ja habitades tenen una qualitat de habitatges, espais i serveis notables, i el fet de tenir un solar focus de brutícia i deshabitat no ajudar a incrementar la qualitat de vida de la zona.

5. per diverses ocasions el solar ha tingut molt de interès per la seva promoció, fins topar amb el desenvolupament urbanístic que existia fins a la data.

6. donat l’actual entorn de crisis, es fa molt difícil que per iniciativa privada s’inicien actuacions urbanístiques de àmbits significativament grans.

7. per totes les raons anteriors, la proposta seria desenvolupar l’area per fases, a través de diversos polígons, començant per els mes propers a les zones ja habitades amb una compacitat mes elevada (d’alta desitat) que permeti una major densitats d’usos i tipologies residencials.

8. es proposa que la primera fase fos el polígon del triangle format entre el camí de pedra estela i el camí dels morts, encaixant l’ho amb els vials que estan previstos per descongestionar el santuari de Misericòrdia, amb un aprofitament urbanístic compacte (ja sigui de habitatge residencial privada o de proteccio oficial) que fos el suficientment atractiu per atraure promotors que decideixin invertir i que reordenin una de les millors zones residencials de Reus.

Els hi agrairia que si tenen qualsevol apreciació a la proposta la poguéssim comentar.

Molt agraït.

Enric Vives

En Equip Redactor del POUM ha dit:

Resposta

Aquest comentari ha estat contestat directament a la persona interessada i es tindrà en compte en els treballs de redacció del POUM
En Lluís Martínez Osta ha dit:

Tren+Bus

- Els qui treballem a Reus ens trobem sovint amb un greu problema: Contrariament al que passa a la majoria de ciutats europees la terminal d'autobusos i l'estació de ferrocarril estan als extrems oposats de la ciutat. Això resta operativitat i suposa un esforç i una gran pèrdua de temps pels usuaris dels transports públics que hagin de fer transbordaments entre els diferents sistemes de transport

- Proposo que als terrenys que han quedat lliures a la banda oest de l'estació i que durant uns quants anys han servit per a la Fira de mostres s'hi traslladi la terminal d'autobusos.

- La despesa seria mínima ja que com a molt s'hauria de perllongar el passadis soterrat que ja existeix sota les andanes o bé fer un pas elevat i bastir un vestíbul equipat amb màquines de bitllets per al tren i el despatx de bitllets de l'autobús.

- La instalació d'andanes i cobertes tipus marquesina té un cost molt baix i fins i tot es podrien aprofitar les cobertes de l'actual terminal d'autobusos

- Per a seguretat caldria insta·lar un sistema de video vigilància, o bé ampliar l'actual de l'estació de ferrocarril.

- Atès que hi ha molt d'espai també s'hi podria habilitar una gran zona d'aparcament gratuït, si més no per als viatgers

- La incidència a les rutes dels autobusos seria mínima i totalment assumible per la xarxa viaria actual. Quant als ferrocarrils la incidència és zero.

Tot això razionalitzaria els transports públics urbans i interurbans de la ciutat facilitant als usuaris els desplaçaments combinats, cosa que sense cap mena de dubte augmentaria el nombre d'usuaris i seria un exemple de racionalització de la mobilitat

En Equip Redactor del POUM ha dit:

Resposta

Aquest comentari ha estat contestat directament a la persona interessada i es tindrà en compte en els treballs de redacció del POUM

En Estudi d'Arquitectura Jordi Batista Pujol ha dit:

Carrer Ample: Vial de prioritat de vianants

El centre de Reus s'ha d'anar convertint paulatinament en peatonal, inclosos els ravals, pero això no vol dir a renunciar al pas de veihicles en hores convingudes o de manera puntual, per tant proposo un primer pas a cost minim que consisteix a allargar l'eix peatonal del carrer Monterols i Llovera fins al Passeig Mata, de manera que es crei un veritable eix de prioritat peotonal des de la Pioral de Sant Pere, Peixeteries Velles fins l'Estació de Trens. Aquest especte faria factible la nova concurrencia de locals comercials que es volen instal.lar a l'eix existent i no troben locals, donaria sentit de continuitat comercial al carrer Prat de la Riba fins al mercat o passeig i la plaça de la Llibertat podria quedar mes integrada al centre ja que es possibilitaria, en el tram viari recuperat com a peatonal, de zones de terrassa, per exemple. A la Llarga possibilitaria un nou aparcament soterrat al passeig Mata i/o zona de l'estació.
En Sílvia ha dit:

Park

M'agradaria comptar, no solament amb una zona verda, de pas, que ja és una bona projecció per a Reus, m'agradria comptar amb el nostre propi "central park", on poder realitzar tota mena d'activitats com es fan als altres països, ja sé que la nostra mentalitat no és la mateixa, sobre tot en quan a civisme i higiene de les zones, però caldria treballar aquests conceptes i promoure'ls a la ciutadania.

I per a quan es preveu poder tenir la zona de l'area de les piscines municipals?

Gràcies.
En Ramon Alabart Mercade ha dit:

proposta desenvolupament area Pedra estela-Cami dels morts

La meva proposta es la de desenvolupar urbanisticament una zona la cual incomprensiblement no es va desenvolupar a l'anterior pla general, ja que es entre unes construccions noves i unes de velles quedant al mig una zona d'uns 35.000m2 abandonada amb les conseqüencies de brutícia, ocupacions i aldarulls que afecten als veins de la zona, a mes hi ha varis carrers recents que queden tallats a la mateixa finca, la cual queda molt ben delimitada per les construccions noves les velles i el cami dels morts, per tant la proposta es que s'inclogui al nou pla la zona comentada per una qüestio de llògica urbanística i per finalitzar definitivament una zona urbanisticament-orograficament molt ben delimitada.

agraït pel seu interes en fer un Reus millor
En Enric Vives ha dit:

Sector A-1 Pedra Estela

El meu comentari i petició d’anàlisi detallat es respecte el sector ‘A-1. Àrea de LA PEDRA ESTELA’, detallat dins del punt ‘Àrees noves o sectors reordenats amb possibilitat de transformació‘ inclòs en el epígraf '7.3 Sòl urbanitzable’ del avanç del POUM publicat per el àrea d’urbanisme del ajuntament el 8 de Juny del 2012, on s’especifica respecte el sector A-1 els següents criteris d’ordenació :

a) Es proposa un model de creixement amb una compacitat més elevada que els barris residencials més propers, que permeti una major diversitat d’usos i tipologies residencials, generant un teixit edificat de prou densitat i variació tipològica com per a poder mantenir activitat terciària i comercial així com fer viable la implantació d’un transport públic de gran capacitat.

b) Es pretén poder aportar a la ciutat unes peces de sòl públic de mida considerable ja

sigui per a formar part del parc del sud- est de Reus, ja sigui per a disposar d’equipaments a escala de ciutat.

c) Ajustar i re-distribuir els aprofitaments urbanístics de manera que s’eviti la ubicació

d’habitatges a l’extrem sud de l’àmbit, el més afectat pels sorolls de l’aeroport.

El meus comentaris / peticions respecte l’àrea A-1 son els següents :

1. Donat que aquest sector te unes dimensions considerables, partint de àrees que son absolutament limítrofes a la ciutat ja consolidada fins a àrees bastant mes allunyades, entenem que el desenvolupament urbanístic començarà per les árees properes a la ciutat consolidada.

3. Entenem que es persegueixi assolir mitjançant la remodelacio urbanística del àrea, peces de sol públic de mida considerable, però també veiem molt mes factible fer-ho tenint amb compte la fragmentació de la propietat, es a dir, creiem que en el entorn actual de crisis, hi hauria una correlació directa entre la dimensió de sol públic assolit i la dimensió dels polígons que es dissenyin, els quals serà mes fàcil tirar-los endavant amb iniciativa privada en funció de la fragmentació de la propietat i el usos actuals de cada polígon. Veiem mes factible l’assoliment de grans peces de sol públic definint grans polígons o àmbits de actuació on hi hagi poca fragmentació de la propietat i els terrenys tinguin poc o cap us.

4. En aquesta línia, demanem que es tingui en especial consideració la possibilitat de definir un polígon d’actuació el triangle format entre la nova Avinguda d’Antoni Planas i Marca, el camí dels morts i el camí de la Pedra Estela, el qual encaixa en el extrem Nord del àmbit, es la vora de la ciutat consolidada formada per habitatges d’una qualitat notable (de fet els nous carrers que s’han fet queden tallats per aquest polígon), i actualment estan desocupats sense cap us, i en una fase de degradació important, essent focus de brutícia i aldarulls desagradables per el veïns de la zona (veure article de premsa de dimarts 14 de setembre del 2010 publicar al diari de Tarragona, del qual tant l’ajuntament on Guardia Urbana i medi Ambient de Reus en tenen constància).

5. Així mateix, en funció dels usos actuals del terrenys que configuren aquest triangle, es podria delimitar un polígon mes acurat format per les tres finques que actualment limiten amb la ciutat compacta per un costat (nova Avinguda d’Antoni Planas, carrer dels Velers i cami dels morts), i per altra limiten amb finques ocupades o on hi viuen o es tenen cura de les terres, quedant per tant un polígon d’uns 35.000 metres quadrats, perfectament gestionable tan per la estructura de propietat actual com per els usos actuals dels terrenys, integrant una zona compactada i sense solars abandonats susceptibles de generar brutícia i mal estar.

6. Un cop optimizat el polígon, per fer l’ho atractiu a la iniciativa privada, es proposa que s’apliqui el coeficient d’aprofitament d’acord amb els criteris definits en el avanç del POUM de elevada compacitat i densitat que permeti mantenir activitat terciària i comercial així com fer viable la implantació d’un transport públic i no incrementar substancialment les despeses públiques de manteniment .

Molt agraït per el seu interès resto a la seva disposició per qualsevol qüestió que els hi pugui sorgir.

Afegeix un nou comentari

Quan es guardi el comentari, s'enviarà un e-mail a la teva adreça per validar-lo.
El comentari es publicará quan un administrador també ho validi.
CAPTCHA
Aquesta pregunta és per comprovar que sou un visitant humà i prevenir els enviaments automàtics de correu brossa.
Imatge CAPTCHA
Introduïu els caràcters que es mostren a la imatge.