Comissió informativa especial

La Comissió Informativa Especial d'Urbanisme en una de les reunions.
La Comissió Informativa Especial d'Urbanisme en una de les reunions.


En motiu del procés d'elaboració del POUM, s'ha creat una Comissió Informativa Especial d'Urbanisme amb la participació de tots els grups municipals per tal d'aconseguir el màxim consens possible. 

Aquest òrgan està compost per:

President

Carles Pellicer i Punyed

Un regidor de cada grup polític municipal

CiU: Miquel Domingo Rodríguez
PSC-PM: Jordi Lamas Martínez
PPC: Marcos Massó Cavallé
AREUS: Jordi Cervera Martínez
CUP: David Vidal Caballé

En aquesta presentació de l’Avanç del POUM, la Comissió informativa especial d’urbanisme s’ha reunit dues vegades:

  • 25 d’abril de 2012: En aquesta sessió el regidor delegat de l’Àrea d’Arquitectura i Urbanisme fa l’anàlisi de les alternatives considerades i els objectius bàsics de la proposta.
  • 1 de juny de 2012: En aquesta sessió s’han debatut i dictaminat les propostes bàsiques que fa l’avanç que ara es presenta en relació als espais oberts, infraestructures de mobilitat i assentaments urbans.