Avanç del POUM

En aquest espai trobareu tota la documentació tècnica que forma l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.  

DOCUMENTACIÓ ESCRITA
 Memòria Avanç del POUM
Informe de sostenibilitat ambiental preliminar

 

PLÀNOLS D’INFORMACIÓ

  

PLÀNOLS DE PROPOSTA

  

PLÀNOLS D'ALTERNATIVES