Sessió informativa Catàleg de Masos de Reus

Dimarts, 12 Març, 2013 - 19:00

Xerrada informativa sobre el Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masos de Reus.

El catàleg identifica i descriu 184 masos i els dota d’una regulació que n’impulsa la preservació i recuperació.Es tracta de fer compatible l'impuls econòmic amb la preservació dels valors paisatgístics i mediambientals.

La xerrada anirà a càrrec de tècnics de l'Àrea d'Arquitectura i Urbanisme de l'Ajuntament de Reus.

L'acte s'adreça a totes les persones interessades.

Localització: 

Centre Cívic Migjorn